İTF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları

Girişimsel olmayan İlaç dışı klinik araştırma başvuru formu ve içeriği

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında olan araştırmalar için başvuru ve üst yazı formları

• Klinik araştırmalar ile ilgili diğer formlar için tıklayınız

 

Klinik ilaç araştırmaları için başvuru dosya rengi

Faz 1 KIRMIZI
Faz 2 SARI
Faz 3 MAVİ
Faz 4 SİYAH
Gözlemsel ilaç çalışmaları BEYAZ

 

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Ücretleri

Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki  her türlü  klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. )  için

 

Başvuru ücreti :

Faz I-II-III İlaç Araştırması İlk Başvurusu 2.200
Faz IV Klinik İlaç Araştırması İlk Başvurusu 1.100
BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu 1.100
Gözlemsel Çalışmaların İlk Başvurusu 1.100
İlaç Dışı Klinik Araştırmala İlk Başvurusu 2.500
Faz I-II-III Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu 750
Faz IV Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu
500
BY/BE Çalışmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu 500
Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu 500
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu 750


Önemli Değişikliklerin Listesi :

Araştırma protokolüne ilişkin değişiklik (İdari değişiklikler ve araştırma ürünlerine ait seri numarası ve son kullanma tarihi değişiklikleri hariç)
Bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna ilişkin değişiklik
Araştırma broşürüne ilişkin değişiklik
Bütçe formuna ilişkin değişiklik
Sigortaya ilişkin değişiklik (Süre uzatma hariç)
Gönüllü sayısına ilişkin değişiklik
Olgu rapor formuna ilişkin değişiklik
Acil güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklik
Araştırmanın gerçekleştirilme şekli veya yönetiminde değişiklik
Sorumlu araştırmacı değişikliği
Koordinatör değişikliği
Destekleyici değişikliği
Yasal temsilci değişikliği
Başvuru sahibi değişikliği
Araştırma/çalışma merkezi değişikliği
Araştırma/çalışma merkezi ilavesi
Araştırma/çalışma merkezi çıkartılması
Araştırmaya ait temel görevlerin devrinde değişiklik
12/08/2013
3264 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00