Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu İletişim

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü,
34452 Beyazıt/Eminönü-İstanbul
Tel : 0 (212) 440 00 00 Dahili:10689
Tel(Direkt) : 0 (212) 440 20 89
Faks :0 (212) 440 20 88
web : http://etikkurul.istanbul.edu.tr/

16/08/2013
3315 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00