İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6595
Export date: Fri Nov 24 16:39:15 2017 / +0000 GMT

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Hakkında (İ.Ü.HADYEK)


Bilimsel araştırma ve deneylerde, modern tıbbın önemli gelişmeler gösterdiği 19. yüzyılın sonlarına kadar hep evcil hayvanlar kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyıl başlarından itibaren hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için fare ve sıçanlar kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise yapılan çalışmalarda; fare, sıçan ve tavşan yanında artık kuşlar, sürüngenler, balık türleri, kedi, köpek, küçük baş (keçi, koyun), büyük baş (sığır) ve at olmak üzere pek çok hayvan türü kullanılmaktadır.

Ülkemizde 2004 yılında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben, in vitro vb. gibi alternatif yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda hayvanlar üzerinde deney yapılabilmesinin çerçevesi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 06.07.2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurallarla çizilmiştir. Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacılar için 02.11.2007 tarihinde “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” tarafından kurulmuş veya kurulacak bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki Yerel Etik Kurulları'nca “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın verilmesi kararı alınmıştır. Bu programda verilecek dersler ve saatleri de yine aynı kurum tarafından belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜ HADYEK); yönergesi 2008 yılında HADMEK tarafından onaylanmış ve ikisi sivil olmak üzere Üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapan toplam 9 kişi ile göreve başlamıştır. Kurulumuz hayvan deneyi içerikli bütün bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (tez çalışmaları, laboratuvar pratikleri v.s.) ve testler için her ayın son Perşembe günü olmak üzere en az ayda bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak, hayvan deneylerinde kullanılan yöntemler ve bakım koşullarının hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygunluğunu değerlendirmektedir. Etik kurul onayı almak isteyen İstanbul Üniversitesi ile başka üniversite ve özel kurumlarda görev yapan ve proje çalışma ekibinde yer alan en az bir araştırıcısının “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” bulunan bütün araştırıcıların başvurusu kabul edilmektedir.

Etik ve bilimsel kurallar içerisinde çalışmak isteyen tüm araştırıcıların proje önerilerini bekliyoruz.

İÜ HADYEK

İ.Ü. HADYEK proje başvurusunda dikkat edilecek noktalar ve yazım kuralları ile ek belgelere BAŞVURU bölümünden ulaşabilirsiniz.

İ.Ü. HADYEK kursları ile ilgili ayrıntılı bilgiye bağlantıya 1tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 
Links:
  1. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6629
Post date: 2013-09-02 09:32:38
Post date GMT: 2013-09-02 06:32:38

Post modified date: 2013-09-02 10:44:09
Post modified date GMT: 2013-09-02 07:44:09

Export date: Fri Nov 24 16:39:15 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com