İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6621
Export date: Sat Nov 18 2:27:39 2017 / +0000 GMT

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi


19.02.2016 tarih 42 sayılı kararı ile onaylanan 

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi  1

15 Şubat 2014/ 28914 

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 2

13 Aralık 2011 / 28141

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik 3

Çevre ve Orman Bakanlığından:
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalısma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

AB Komisyonu Türkiye’de Etik ve Arastırmayla İlgili Ulusal Düzenlemeler Türkiye

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

24/6/2004
Hayvanları Koruma Kanunu

25.04.2006, 24
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

27/12/2001
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

European Conventıon For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes

Protocol Of Amendment To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Purposes
Strasbourg, 22.VI.1998

European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes
Strasbourg, 18.III.1986

Working Party For The Preparation Of The Fourth Multilateral Consultation Of Parties To The European Convention For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes (Ets No. 123)
8th Meeting Of The Working Party
Strasbourg, 22-24 September 2004

Multılateral Consulta¬Tıon Of Partıes To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes (Ets 123)
Strasbourg, 8 11 October 2002
Links:
  1. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2016/07/YÖNERGE.pdf
  2. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2016/07/YÖNETMELİK-15-Şubat-2014-28914-1.docx
  3. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2016/07/YÖNETMELİK-13-Aralık-2011-28141-1.doc x
Post date: 2013-09-02 10:01:18
Post date GMT: 2013-09-02 07:01:18

Post modified date: 2016-07-22 15:26:54
Post modified date GMT: 2016-07-22 12:26:54

Export date: Sat Nov 18 2:27:39 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com