İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6695
Export date: Sat Nov 18 2:37:17 2017 / +0000 GMT

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na Başvurmak İsteyenlere Duyuru


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na Başvurmak İsteyenlere Duyuru

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'na başvuracak araştırmacıların hazırlaması gereken belgeler ve başvuru prosedürü belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmacıların dosyasında yer alması gereken başvuru dilekçesi ve başvuru formuyla ilgili hususlar da tanımlanmış olup başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki konulara dikkat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde yazılmalıdır.

* “İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığına” hitaben yazılmalı ve dilekçede araştırmacının ve yardımcı araştırmacıların üniversite, fakülte, bölüm ve anabilim dalları belirtilmeli,

* Dilekçede araştırma kapsamında varsa ortaklaşa çalışılan kurum ve kuruluşlar belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmanın başlığı belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmada yer alacak tüm araştırmacıların isimlerinin altında ıslak imzaları bulunmalıdır.

Dilekçenin sonunda ise “Bu çalışmam boyunca başvuru formunda taahhüt ettiğim şekilde araştırmamı yürüteceğimi, sunulan projede gerek araştırma ekibi gerekse araştırma protokolünde herhangi bir değişiklik yapıldığında, değişiklik gerçekleştirilmeden önce durumu kurulunuza bildireceğimizi, bu projenin kurulunuza sunduğumuz hali ile daha önce başka bir etik kurula sunulmadığını, başvuru dosyasında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve araştırmanın hiçbir sürecinde herhangi bir etik ihlal yapmayacağımı, araştırma basıldığında bir kopyasını etik kurula sunacağıma ve etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmadan vazgeçilmesi durumunda etik kurulu yazılı olarak bilgilendireceğimi taahhüt ederim” şeklinde bir ibare yer almalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun şekilde hazırlanacak dilekçeyle birlikte http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php 1 linkinden doldurulan başvuru formundan da iki adet çıktı alınarak İstanbul Tıp Fakültesi Esnaf Hastanesi 3. Katta Etik Kurul odasında bulunan görevli memur Süleyman Arık'a teslim edilmesi gerekmektedir.

Elden yapmış olduğunuz başvurunuz, vereceğiniz imza karşılığında görevli memur tarafından evrak kayıt defterine işlenecek ve yanınızda fazladan getireceğiniz başvuru dilekçenizin bir nüshasına başvurunuzun kayıt tarih ve sayı numarası yazılarak görevli memur tarafından imzalanıp size geri verilecektir. Bu şekilde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

2014-2015 Güz Dönemi'nde etik kurul toplantılarının her ayın ilk pazartesi günü, o günün tatil olduğu durumlarda ise ilgili ayın ikinci pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında Etik Kurul odasında yapılmasına karar verilmiştir. Ekim ayında TÜBA başvuruları olduğundan Eylül ayında 8 Eylül ve 22 Eylül'de olmak üzere iki toplantı yapılacaktır.

NOT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN


Sosyal ve Beşeri Bilimler


Araştırmaları Etik Kurulu Başkanı

Links:
  1. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php
Post date: 2014-06-04 15:44:42
Post date GMT: 2014-06-04 12:44:42

Post modified date: 2015-12-26 16:57:27
Post modified date GMT: 2015-12-26 14:57:27

Export date: Sat Nov 18 2:37:17 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com