DHF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Ücretleri

Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki her türlü klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. ) için “Etik Kurul Değerlendirme Başvuru Ücreti” alınmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği şekilde ve aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru ücretlerinin İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı numaralı hesaba “Etik Kurul Değerlendirme Ücreti” adı altında yatırılması gerekmektedir.

Hesap No: 06200387

İBAN: TR610001 2009 8200 0006 2003 87

Başvuru ücreti : 2014Faz I, II, III- İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.291,50
Faz IV Klinik İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.148,84
Gözlemsel Çalışmaların İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.148,84
İlaç Dışı Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.598,25
Faz I, II, III Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 779,48
Faz IV Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 519,65
Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 519,65
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 779,48

Ücret Yatırılması Gereken Önemli Değişiklik Başvuruları

1. Araştırma protokolüne ilişkin değişiklik (İdari değişiklikler ve araştırma ürünlerine ait seri numarası ve son kullanma tarihi değişiklikleri hariç)

2. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna ilişkin değişiklik

3. Araştırma broşürüne ilişkin değişiklik (İlgili mevzuat gereğince Kurum onayı alınması gereken önemli değişiklikler)

4. Bütçe formuna ilişkin değişiklik

5. Sigortaya ilişkin değişiklik (Süre uzatma hariç)

6. Gönüllü sayısına ilişkin değişiklik

7. Acil güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklik

8. Araştırmanın gerçekleştirilme şekli veya yönetiminde değişiklik

9. Koordinatör (Tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacı) değişikliği

10. Destekleyici değişikliği

11. Yasal temsilci değişikliği

12. Başvuru sahibi değişikliği

13. Araştırma/çalışma merkezi değişikliği

14. Araştırma/çalışma merkezi ilavesi

15. Araştırma/çalışma merkezi çıkartılması

16. Araştırmaya ait temel görevlerin devrinde değişiklik

27/11/2014
1083 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00