DHF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Mevzuat ve Klavuzlar

(1)-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin KA hakkında yönetmelik
(2)- İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
(3)-İyi Farmakovijilans Uygulamaları (ifu) Kılavuzu Modül- Iıı Periyodik Yarar risk Değerlendirme Raporu
(4) İlaç ve biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarında Meydana gelen Advers olay reaksiyon rapor
(5) Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
(6) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarında Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
(7) KA etik kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
(8)- KA yapılacak olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
(9)Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalar Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz
(10) İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke ve Esaslara İlişkin Kılavuz
(11) Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılmasına İlişkin Kılavuz
(12) Klinik Araştırmalarda Merkez Organizasyon Yönetimi Esaslarına İlişkin Kılavuz
(13) Klinik Araştırmalarda Arşivleme İlkeleri Kılavuzu
(14) Standart Çalışma Yöntemi Esasları
(15) KA Danışma Kurulu Standart Çalışma Yöntemi Esasları
(16) Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz
(17) KA ve İKU ile ilgili Eğitim Programlama ve Değerlendirme ilkeleri kılavuzu
(18) Kanun No_Sağlık Hizmerleri Temel Kanunu Ek Madde 10
(19) KANUN-45ETİK KURUL BAĞLANTILAR
08/12/2014
771 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00