Kardiyoloji Enstitüsü Kapsam Dışı Etik Kurulu Hakkında

Kardiyoloji Enstitüsü Kapsam Dışı Etik Kurulu, İstanbul il sınırları dâhilin de olmak kaydıyla, bir hekimin insana doğrudan müdahalesini gerektirmeyen bilimsel amaçlı bütün (tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtlarını içeren retrospektif arşiv taramaları, rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş olmak kaydıyla radyolojik görüntü, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için alınan kan, idrar, gaita, doku gibi örnekler veya materyal ile yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan genetik materyal ile tanımlamaya yönelik olarak yapılacak hücre veya doku kültürü çalışmaları, hemşirelik faaliyetleri sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçüm temelli yapılan çalışmalar, yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi çalışmaları) sağlık araştırma başvurularını etik yönden değerlendirir.

Her ayın üçüncü cuması mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar, ilk etik kurul toplantısı gündemine alınır.

Kurul,  resmi tatil gününe gelmedikçe her ayın ilk çarşamba günü (resmi tatil gününe gelirse ikinci çarşamba) saat 13:30’da toplanmaktadır. İş yoğunluğuna göre ek toplantılar da planlanabilir. Temmuz – Ağustos yıllık izin dönemleri için planlanan toplantı yoktur.

 

İletişim E-Mail: etikkurulkardiyoloji@gmail.com

Sekreterlik: Nurten Baştuğlu

31/07/2017
103 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00