İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6994
Export date: Fri Nov 24 16:33:41 2017 / +0000 GMT

Kardiyoloji Enstitüsü Kapsam Dışı Etik Kurulu Başvuru Formları


Links:
  1. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/Ek-1-İÜKE-KDEK-Başvuru.docx
  2. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-2-a-İÜKE-KDEK-Aynı-Anda-Bİirden-F azla-Merkeze-Başvuru-Yapılamdığı-ve-Red-Edilm ediğine-Dair-Taahhütname.docx
  3. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-2b-İÜKE-KDEK-Araştırma-Projesinin -Daha-Önce-Yapılmadığı-yada-Bitirilmemiş-Bir -Proje-Olmadığına-Dair-Taahhütname.docx
  4. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-2c-İÜKE-KDEK-Hasta-Bilgilerinin-Giz li-Tutulacağına-Dair-Taahhütname.docx
  5. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-2d-İÜKE-KDEK-İyi-Klinik-Uygulamala r-Kılavuzunun-Araştırmacılar-Tarafından-Okund uğuna-Dair-Taahhütname.docx
  6. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-3a-İÜKE-KDEK-Gönüllü-Onam-Formu. docx
  7. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-3b-İÜKE-KDEK-Bilgilendirilmiş-Onam -Formu.docx
  8. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-3c-İÜKE-KDEK-Bütçe-Formu.docx
  9. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-4-İÜKE-KDEK-Kontrol-Listesi.docx
  10. http://etikkurul.istanbul.edu.tr/wp-content/upload s/2017/07/EK-5-İÜKE-KDEK-Karar-Formu.docx
Post date: 2017-07-31 16:36:09
Post date GMT: 2017-07-31 13:36:09

Post modified date: 2017-07-31 16:36:09
Post modified date GMT: 2017-07-31 13:36:09

Export date: Fri Nov 24 16:33:41 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com