İstanbul Üniversitesi
http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=7013
Export date: Sat Nov 18 2:31:42 2017 / +0000 GMT

ÖNEMLİ DUYURU!!! ETİK KURUL BAŞVURU KONTROL LİSTESİ


A. Onam Formu
1. Başvurularda tüm araştırmacıların isim ve imzaları tamamlanmış mı?
2. Tez başvurularında danışmanın isim ve imzaları tamamlanmış mı?
3. Sorumlu araştırmacıya ulaşma bilgileri onam formunda açık ve doğru şekilde rapor edilmiş mi?
4. İnternette bulunan onam formunun altında yer alan başvuru sahibini bilgilendirmeye yönelik açıklamalar silinmiş mi?
5. Araştırma birden fazla aşama içeriyorsa her bir aşama için onam formu düzenlenmiş mi?
6. Niteliksel çalışmalarda bireysel ve odak grup görüşmeleri olacaksa her biri için ayrı onam formu hazırlanmış mı?
7. Veri toplama sırasında ses/görüntü kaydı alınacaksa onam formunda belirtilmiş mi?

B. Başvuru Formu
1. Veri toplama sırasında mahremiyetin nasıl sağlanacağı raporlanmış mı?
2. Araştırma sonrasında verilerin gizliliği nasıl sağlanacağı belirtilmiş mi?
3. Katılımcıların araştırma sorularına cevap vermekten dolayı etkilenme olasılıkları için gerekli önlemler alınmış mı?
4. Varsa dezavantajlı gruplar için getirilen, alınan önlemler açıkça belirtilmiş mi?
5. Talep edilen bütçelerin kalemleri açıkça belirtilmiş mi?

C. Ölçme ve Değerlendirme
1. Araştırmada kullanılacak demografik bilgi formu, anket, ölçek ya da görüşme soruları etik kurula sunulmuş mu?
2. Verilerin nerede kimlerin varlığında toplanacağı (bireysel/grup) raporlandı mı?
3. Araştırma birden fazla aşama içeriyorsa her bir aşama için katılımcı özellikleri uygulama prosedürü ve gerekiyorsa veri toplama araçları ayrı ayrı raporlanmış mı?
Post date: 2017-09-12 11:29:58
Post date GMT: 2017-09-12 08:29:58

Post modified date: 2017-09-12 11:31:32
Post modified date GMT: 2017-09-12 08:31:32

Export date: Sat Nov 18 2:31:42 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://etikkurul.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com