İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu
(999) 999-9999? x99999
Adresi:*
(999) 999-9999? x99999
Araştırmanın Başlığı:*


Araştırmanın amacı ve önemi:*
Araştırmanın kısa özeti (amaç, hipotezler, yöntem, olası çıktıları/önemi/katkıları gibi) (maksimum 250 kelime):*
Araştırmanın yöntemi:*
Araştırmanın örnekleminde yer alacak katılımcıların özelliklerini ve katılımcıların nasıl seçileceğini belirtiniz.*
Tarih, kültür ve diğer alanlarda yapılacak çalışmalar için bu formda yer alan sorular yeterli değilse çalışmanızdaki araştırma yöntemleri hakkında bilgi veriniz.*
Süre *
Tahmini Başlangıç Tarihi
Tahmini Bitiş Tarihi
Veri Toplanması Planlanan Yerler, Kurum ve Kuruluşlar :*
Evet ise açıklayınız:*
Evet ise nasıl bir bilgilendirme yapılacak? Bilgilendirme metnini yazınız.*
Evet ise ne olduğunu ve telafi etmek için nasıl bir önlem alacağınızı açıklayınız:*
Çalışmada kullanılan materyaller hakkında bilgi veriniz (ölçek isimleri, geliştirenler, uyarlayanlar, geçerlik ve güvenirlik ile ilgili bilgiler, patent sahibi olanlar). *


İhtiyacınız olan destek ne kadar?*
Bütçenizden hangi harcama kalemlerine ne kadar ayırmayı düşünüyorsunuz?*
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” örneğindeki boş alanları kendi araştırmanızın bilgilerini içerecek şekilde düzenleyip doldurarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” için lütfen tıklayınız.*