İTF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

-  “İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamındaki (biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç), ruhsat ve izin alınmış olsa dahi, insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler araştırmaları ile ilaç dışı klinik araştımalarda yapılacak uygulamaları,
-  İlgili yönetmelik kapsamı dışında kalan insanlar üzerinde yapılan diğer bilimsel araştırmalarında yapılacak uygulamaları,

-  TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ kapsamındaki tıbbi cihaz klinik araştırmalarında yapılacak uygulamaları, yöntem bilim ve etik açıdan değerlendirir.

İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ kapsamında olan araştırmalar için başvurular T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından öngörülen başvuru formları www.titck.gov.tr adresindeki ilgili linklerden sağlanır. Yönetmelikler kapsamı dışında olan araştırmalar için başvuru, 2017 yılında yenilenen form doldurularak yapılacaktır. Forma ulaşmak için link: Araştırma Başvuru Formu

Etik Kurul için araştırma başvurusu hazırlarken araştırma tasarımı netleştirmek için Araştırma Tasarımları için Rehber linki ile ulaşılan bilgilendirme dosyası kullanılabilir.BAŞVURU ZAMANLAMASI

 • Etik Kurul ayda iki kez önceden ilan edilen tarihlerde Cuma günleri saat 09:30 ‘da toplanır.Başvuru dosyaları Etik Kurul toplantı tarihinden 4 gün öncesine kadar kabul edilir.
 • Daha geç gelen başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirilir.
 • Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olmayan araştırmalar her gün mesai saatleri içinde Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilebilir.
 • Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olan araştırmalar ise sadece Pazartesi günü kabul edilir.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 1. Etik Kurul’a yapılan başvurular, başvuru tarihinden sonraki 15 gün içinde incelenir. Başvuruların hangi tarihte Etik Kurul tarafından değerlendirileceği, dosya teslimi sırasında araştırmacıya bildirilir.
 2. Başvuru sonuçları Araştırma Etik Kurul sekreterliğinden sorumlu araştırıcı tarafından doğrudan (yüz yüze) öğrenilmelidir.
 3. Dosyada eksikler ya da geliştirilmesi gereken içerikler sorumlu araştırıcıya DOSYA İNCELEME TUTANAĞI ile Araştırmacı istenen gerekli düzeltmeleri başvuru dosyası üzerinde yazılı olarak yaptıktan sonra Etik Kurul sekreterliğine iletmelidir.
 4. Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar hakkında Etik Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 3 ay sonunda işlemden kaldırılır.


ETİK KURUL TOPLANTI VE DOSYALARIN SON BAŞVURU TARİHLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ      TOPLANTI TARİHİ
02 Ocak 2017                      06 Ocak 2017
16 Ocak 2017                      20 Ocak 2017
06 Şubat 2017                    10 Şubat 2017
20 Şubat 2017                    24 Şubat 2017
06 Mart 2017                      10 Mart 2017
20 Mart 2017                      24 Mart 2017
03 Nisan 2017                    07 Nisan 2017
17 Nisan 2017                    21 Nisan 2017
08 Mayıs 2017                    12 Mayıs 2017
22 Mayıs 2017                    26 Mayıs 2017
05 Haziran 2017                09 Haziran 2017
19 Haziran 2017                23 Haziran 2017
07 Ağustos 2017                11 Ağustos 2017
21 Ağustos 2017                25 Ağustos 2017
04 Eylül 2017                      08 Eylül 2017
18 Eylül 2017                      22 Eylül 2017
09 Ekim 2017                      13 Ekim 2017
23 Ekim 2017                      27 Ekim 2017
06 Kasım 2017                    10 Kasım 2017
20 Kasım 2017                    24 Kasım 2017
04 Aralık 2017                     08 Aralık 2017
18 Aralık 2017                      22 Aralık 20171-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmeliğine ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliğine Tabi Olan Araştırmalar (İlaç, Gözlemsel ve Tıbbi Cihaz v.b.)

A- “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Yönetmelik” kapsamında olan araştırmalar için ilgili başvuru formları, üst yazı örnekleri ve diğer formlar

       1) Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV ve Gözlemsel İlaç Klinik Araştırmalarının Uygunluk Değerlendirme Birimi

A.    Başvuru Formu

B.    Başvuru üst yazı örnekleri

C.    Diğer formlar

2) İzleme ve Değerlendirme Birimi

A.    Başvuru Formları

B.    Başvuru üst yazı örnekleri

C.    Diğer formlar 

      3) Bilgilendirme ve Koordinasyon Birimi

A.    Başvuru Formları

B.    Başvuru üst yazı örnekleri

C.    Diğer formlar


B- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Formları


 Klinik araştırmaları için başvuru dosya rengi 
 FAZ 1 KIRMIZI
 FAZ 2 SARI
 FAZ 3 MAVİ
 FAZ 4 SİYAH
 Gözlemsel ilaç çalışmaları BEYAZ


2 -Klinik Araştırmalar Yönetmeliğine Tabi Olmayan Araştırmalar için Başvuru Formlarıİstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİ GEREKLİ OLMAYAN ("KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİ"NE TABİ OLMAYAN) ARAŞTIRMALAR İÇİN DOSYA İÇERİĞİ


 SAYI BELGELER AÇIKLAMA
 1 Akademik Kurul /Kurum Kararı Anabilim Dalından (Akademik Kurul Kararı -İTF içi ise) / Kurumdan (Kurum Kararı -Kurum dışı ise) üst yazı bulunmalı
 2 Başvuru Formu Araştırmacı tarafından doldurularak imzalanmalıdır. Çalışmanın gerekçelendirilmesi, amacı, sonuçta beklenen yararı belirtilerek tasarım bilgisi ve gönüllülerin sayısını belirleme yöntemi ile ayrıntılı çalışma planı BGOF ayrıntılı olarak hazırlanmalı
 3 Hasta takip formu örneği Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli
 4 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı
 5 Araştırma Bütçesi Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.
 6 Destekleyen Kuruluş Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı
 7 Literatür örneği  Tam metin olarak en az bir literatür verilmeli
 8 Taahhütname Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname hazırlanarak imzalanmalı
 9 İzin Belgeleri Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli
 10 Özgeçmişler  Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı
 11 İndeks Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli
 12 CD Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı(Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli)
 13 Klasör Rengi Yeşil karton klasör

-Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak tek nüsha eksiksiz olarak İ.Ü. ISTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır. BAŞVURUNUZU VERİLEN NUMARA ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

- LÜTFEN DİKKAT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.
Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru dosyası bu içeriğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin İstanbul Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki  her türlü  klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. )  için

Başvuru Ücretleri: 2017

 II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     2.663,96
 Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     1.335,58
 BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     1.335,58
 Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     1.335,58
 Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)    906,18 
 CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)     2663,96
                 CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)     1335,58
 CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)     906,18
 CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)     604,12
 Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     604,12
 BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     604,12
 Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     604,12
 Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     52,79
 Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)    52,79
 
 BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     52,79
 Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)     52,79
 Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu     3.624,69
 Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu     3.624,69
 Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu     244,13
 Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi     350,00
 Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi     350,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
Halk Bankası Beyazıt Şubesi : TR 02000 1200 982 00000 6200 382

  

Ücret Yatırılması Gereken Önemli Değişiklik Başvuruları

  Araştırma protokolüne ilişkin değişiklik (idari değişiklikler ve araştırma ürünlerine ait seri numarası ve son kullanma tarihi değişiklikleri hariç)
 1. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna ilişkin değişiklik
 2. Araştırma broşürüne ilişkin değişiklik (İlgili mevzuat gereğince Kurum onayı alınması gereken önemli değişiklikler)
 3. Bütçe formuna ilişkin değişiklik
 4. Sigortaya ilişkin değişiklik (Süre uzatma hariç)
 5. Gönüllü sayısına ilişkin değişiklik
 6. Acil güvenlik önlemlerine ilişkin değişiklik
 7. Araştırmanın gerçekleştirilme şekli veya yönetiminde değişiklik
 8. Koordinatör (Tek merkezli araştırmalarda sorumlu araştırmacı) değişikliği
 9. İdari sorumlu değişikliği
 10. Destekleyici değişikliği
 11. Yasal temsilci değişikliği
 12. Başvuru sahibi değişikliği
 13. Araştırma/çalışma merkezi değişikliği
 14. Araştırma/çalışma merkezi ilavesi
 15. Araştırma/çalışma merkezi çıkartılması
 16. Araştırmaya ait temel görevlerin devrinde değişiklik

​​

Adı Soyadı
Uzmanlık Alanı    Çalıştığı Kurum
 Prof.Dr. A.Yağız ÜRESİN     Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji     İ.Ü. Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Berrin UMMAN     Kardiyoloji İ.Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Ahmet GÜL     İç Hast./Ramatoloji     İ.Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Oğuzhan ÇOBAN     Nöroloji İ.Ü. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Pınar M.SAİP     Onkoloji İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü
 Prof.Dr. Rukiye Eker ÖMEROĞLU     Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     İ.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Tufan TÜKEK     İç Hastalıkları     İ.Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 Prof.Dr. Ayşen BULUT     Halk Sağlığı     İ.Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Emekli)
 Prof.Dr. A.Demir TİRYAKİ     Biyofizik Yüzüncüyıl Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik
 Prof.Dr. Ünal KUZGUN     Ortopedi Şişli Etfal Eğt. ve Araşt. Hst. I. Ortopedi Kliniği (Emekli)
 Dr. Muhtar ÇOKAR     Deontolog İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
 Dr. Sevda ÖZEL     İstatistik İ.Ü. Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
 Av. Dilek Temiz ÖZBEK     Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 M.Kerim AKMAN     Ekonomi Linfa Kimya Arıtım ve Teknolojik S.S.Tic. A.Ş. (Özel)

Sınırlı sayıda görevli çalışanı olduğundan Etik Kurul Sekreterliğine telefonla ulaşım yalnızca Pazartesi ve Perşembe günleri 08:00-10:00 saatleri arasında yapılabilir.

Etik Kurul Sekreteryası
Cihan KILIÇ
Dahili Numaramız: 31346 – 33073