Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Bilimsel araştırma ve deneylerde, modern tıbbın önemli gelişmeler gösterdiği 19. yüzyılın sonlarına kadar hep evcil hayvanlar kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyıl başlarından itibaren hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için fare ve sıçanlar kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise yapılan çalışmalarda; fare, sıçan ve tavşan yanında artık kuşlar, sürüngenler, balık türleri, kedi, köpek, küçük baş (keçi, koyun), büyük baş (sığır) ve at olmak üzere pek çok hayvan türü kullanılmaktadır.

Ülkemizde 2004 yılında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben, in vitro vb. gibi alternatif yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda hayvanlar üzerinde deney yapılabilmesinin çerçevesi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 06.07.2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurallarla çizilmiştir. Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacılar için 02.11.2007 tarihinde “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” tarafından kurulmuş veya kurulacak bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki Yerel Etik Kurulları’nca “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın verilmesi kararı alınmıştır. Bu programda verilecek dersler ve saatleri de yine aynı kurum tarafından belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜ HADYEK); yönergesi 2008 yılında HADMEK tarafından onaylanmış ve ikisi sivil olmak üzere Üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapan toplam 9 kişi ile göreve başlamıştır. Kurulumuz hayvan deneyi içerikli bütün bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (tez çalışmaları, laboratuvar pratikleri v.s.) ve testler için her ayın son Perşembe günü olmak üzere en az ayda bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak, hayvan deneylerinde kullanılan yöntemler ve bakım koşullarının hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygunluğunu değerlendirmektedir. Etik kurul onayı almak isteyen İstanbul Üniversitesi ile başka üniversite ve özel kurumlarda görev yapan ve proje çalışma ekibinde yer alan en az bir araştırıcısının “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” bulunan bütün araştırıcıların başvurusu kabul edilmektedir.

Etik ve bilimsel kurallar içerisinde çalışmak isteyen tüm araştırıcıların proje önerilerini bekliyoruz.

İÜ HADYEK

İ.Ü. HADYEK proje başvurusunda dikkat edilecek noktalar ve yazım kuralları ile ek belgelere BAŞVURU bölümünden ulaşabilirsiniz.


Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Kursları
İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından organize edilen kurslar, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’nın sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Araştırıcılar, Hayvan Bakıcıları ile Teknisyen ve Teknikerler için ayrı ayrı düzenlenen kursların ders programları HADMEK tarafından onaylanmıştır.

Araştırıcılar için düzenlenen 80 saatlik (40 saat teorik ve 40 saat pratik) B Kursu için katılım 30 kişi ile sınırlı olup, % 80 oranında kursa devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Kurslara Başvuru İçin İletişim Adresi:

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, Vakıf Gureba Caddesi, 34280 Çapa,İstanbul 

Tel: 0212 414 20 00/ 33374-33375
e-posra: deneyhyv@istanbul.edu.tr

Kursların içeriğini görmek için lütfen linkler üzerine tıklayınız 

KURSLAR

1- KURS B (Araştırıcılar için)
2- KURS A1 (Hayvan Bakıcıları için)
3- KURS A2 (Teknisyen ve Teknikerler için)

 Ünvan Ad Soyad     Fakülte
 Prof.Dr.     Fatma Alev AKDOĞAN KAYMAZ (Başkan)     Veteriner Fakültesi
 Prof.Dr.     Mehmet YALTIRIK    Diş Hekimliği Fakültesi 
 Prof.Dr.     Ufuk ÇAKATAY     Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 Prof.Dr.     Mustafa Oral ÖNCÜL  
 İstanbul Tıp Fakültesi
 Doç.Dr.     Alper OKYAR     Eczacılık Fakültesi
 Doç.Dr.     Aygül EKİCİ     Su Ürünleri Fakültesi
 Doç.Dr.     Uğur AKSU     Fen Fakültesi
 Yrd. Doç.Dr.     Altan ARMUTAK Veteriner Fakültesi
 Yrd. Doç.Dr.     Aydın ÇEVİK     Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
 Uzm.Dr.     Fatma DİKMEN TEKELİ     Aziz Sancar Deneysel Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
 Mak.Yük.     Burak OLGUN     Sivil Üye
 Av.Selma DEMİR      Sivil Toplum Örgüt Üyesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru

19.02.2016 tarih 42 sayılı kararı ile onaylanan 

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi 


15 Şubat 2014/ 28914   Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

13 Aralık 2011 / 28141
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik


Çevre ve Orman Bakanlığından:
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalısma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

AB Komisyonu Türkiye’de Etik ve Arastırmayla İlgili Ulusal Düzenlemeler Türkiye

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

24/6/2004
Hayvanları Koruma Kanunu

25.04.2006, 24
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

27/12/2001
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

European Conventıon For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes

Protocol Of Amendment To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Purposes
Strasbourg, 22.VI.1998

European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes
Strasbourg, 18.III.1986

Working Party For The Preparation Of The Fourth Multilateral Consultation Of Parties To The European Convention For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes (Ets No. 123)
8th Meeting Of The Working Party
Strasbourg, 22-24 September 2004

Multılateral Consulta¬Tıon Of Partıes To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes (Ets 123)
Strasbourg, 8 11 October 2002Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru için iletişim adresi:

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı (İÜHADYEK) İÜ Veteriner Fakültesi Dekanlık katı A 221 nolu oda Avcılar kampüsü Avcılar –İSTANBUL


TEL : (0 212) 4737070/ 17031


E mail :

hadyek@istanbul.edu.tr